جزوه ها

جزوات مربوط به کلاس ها به زودی در این قسمت بارگزاری می گردد.

دوره های آموزشی
عنوان دوره: سيستم اتوماسيون اداري

مدت دوره: 30 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: آشنايي ا علوم و معارف دفاع مقدس

مدت دوره: 12 ساعت

نوع دوره: عمومي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: آشنایی با روش اجرایی تهیه پیش نویس تدوین و شیوه نگارش استانداردهای ملی ایران (ISIRI5-تجدید نظرچهارم)

مدت دوره: 16 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي فني (رايگان)

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: امر به معروف ونهي از منكر

مدت دوره: 6 ساعت

نوع دوره: عمومي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: آشنایی با روش اجرایی تهیه پیش نویس تدوین و شیوه نگارش استانداردهای ملی ایران (ISIRI5-تجدید نظرچهارم)

مدت دوره: 16 ساعت

نوع دوره: شغلي تخصصي فني (رايگان)

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: توجيهي بدو خدمت

مدت دوره: 70 ساعت

نوع دوره: عمومي

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناس,سايرثبت نام
عنوان دوره: آمادگي براي مقابله با حملات باج افزاري

مدت دوره: 4 ساعت

نوع دوره: عمومي(رايگان)

ویژه: مدير ارشد,مدير مياني,مدير پايه,كارشناسثبت نام
عنوان دوره: آشنايي با نظام آمارهاي ثبتي

مدت دوره: 4 ساعت

نوع دوره: شغلي مشترك اداري

ویژه: كارشناس,مدير ميانيثبت نام
برنامه آموزشی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سال 1395

برنامه آموزشی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سال 1395 برنامه آموزشی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سال 1395برنامه آموزشی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سال 1395 برنامه آموزشی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سال 1395

ثبت نام در سایت
تایید مشخصات فراگیر توسط دستگاه اجرایی
ثبت درخواست دوره
تایید درخواست توسط دستگاه اجرایی
شرکت در دوره آموزشی
. تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت فناوران برتر ارم می باشد

کدملی
تلفن همراه
کد امنیتی